Παιδιά

Για παιδιά που θέλουν να ενημερωθούν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, να βρουν απαντήσεις για θέματα φύλου και σεξουαλικότητας που τα απασχολούν, να μάθουν για τα δικαιώματά τους, να καταγγείλουν περιστατικά εκφοβισμού, αλλά και να ενδυναμωθούν για τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη σχολική ζωή τους.

Τα δικαιώματά μου ως νεαρό άτομο

Μάθε για τα δικαιώματα  σου!

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της άποψής του χωρίς διακρίσεις λόγω του φύλου του. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τον πραγματικό ή τον υποτιθέμενο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους, έχουν το δικαίωμα ασφαλούς και υγιούς  παιδικής ηλικίας που είναι απαλλαγμένη από διακρίσεις. Η ίδια αρχή ισχύει για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου των γονιών τους. Τόσο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού όσο και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθιστά σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά. Κανένα άτομο – παιδί ή ενήλικας – δεν πρέπει να υφίσταται κακοποίηση, διακρίσεις, εκμετάλλευση, περιθωριοποίηση ή βία οποιασδήποτε μορφής και για οποιοδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων με βάση τον πραγματικό ή υποτιθέμενο σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητας φύλου τους.  Ομοίως, κανένα άτομο δεν θα πρέπει να αρνηθεί οποιαδήποτε από τα οικουμενικά δικαιώματα, ελευθερίες και βασικές δυνατότητες.

Διάβασε τον οδηγό της Unicef για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος παιδιών και γονέων που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου. Στον οδηγό περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις διακρίσεις που υφίστανται ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και γονείς καθώς και τα τμήματα των Διεθνών Συνθηκών που αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και προστασίες.

Για να διαβάσεις το πλήρες κείμενο για της Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού γραμμένη σε απλά λόγια από το Συνήγορο του Παιδιού ακολούθησε το παρακάτω

Η ∆ιεθνής Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια από Συνήγορο του παιδιού: