Εθελοντισμός

Αν επιθυμείτε να συμβάλλετε εθελοντικά στο έργο του Πολύχρωμου Σχολείου συμπληρώστε την αίτηση εθελοντικής εργασίας πατώντας εδώ.

Μετά την αποστολή του αιτήματός σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατό, μέσω email.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Πολύχρωμου Σχολείου, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στο έργο του και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά.