Εθελοντισμός

Αν επιθυμείτε να συμβάλλετε εθελοντικά στο έργο του Πολύχρωμου Σχολείου επικοινωνήστε με τον τομέα Ανθρώπινων Πόρων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hr@rainbowschool.gr 

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα γνωστοποιηθούν στο Πολύχρωμο Σχολείο θα διατηρηθούν στο αρχείο του, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στο έργο του και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά.