Οι θύτες στοχοποιούν τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά, την εθνικότητα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό – η έκθεση του ΟΗΕ

17 Ιανουαρίου 2017 – Περίπου το ένα τέταρτο ενός δισεκατομμυρίου παιδιών και νεαρών ατόμων δέχονται εκφοβισμό κάθε χρόνο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαπιστώνει ότι οι θύτες  επιλέγουν να εκφοβίζουν παιδιά λόγω της εμφάνισης τους, της πολιτισμικής και εθνικής διαφορετικότητας τους ή λόγω του φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους.

«Η σχολική βία και ο εκφοβισμός αποτελούν  σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση», αναφέρει η Irina Bokoba, Γενική Διευθύντρια του UN Educational, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού (UNESCO) που επέβλεψε την έκθεση και συν-διοργάνωσε ένα διεθνές συμπόσιο για το θέμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σεούλ, Δημοκρατία της Κορέας.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι όλα τα παιδιά και τα άτομα στην εφηβεία κινδυνεύουν να βιώσουν σχολική βία και εκφοβισμό, με τους θύτες να στοχοποιούν αυτά που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ευάλωτα, όπως είναι η φτώχεια ή η κοινωνική θέση που σχετίζεται με την εθνικότητα, οι γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές και η μετανάστευση. Βασικό στόχο εκφοβισμού αποτελούν επίσης τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με διαφορετική εμφάνιση, όπως τα υπέρβαρα ή τα λιποβαρή.

 Η υπηρεσία του ΟΗΕ αναφέρει ότι αυξημένο κίνδυνο να δεχθούν σχολική βία και εκφοβισμό έχουν τα νεαρά άτομα των οποίων ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου ή η έκφραση φύλου δεν είναι σύμφωνα με τις παραδοσιακές νόρμες που ορίζονται για το φύλο.

Η εμπειρία  κάποιας μορφής σχολικής βίας και  εκφοβισμού που βιώνουν ετησίως 246 εκατομμύρια παιδιά και άτομα στην εφηβεία, είναι επιβλαβής στην υγεία και συναισθηματική τους ευεξία.

Μεταξύ άλλων πτυχών, οι συντάκτες της έκθεσης εξέτασαν πού εμφανίζεται η σχολικής βία και ο εκφοβισμός. Για παράδειγμα, η σωματική βία είναι πιο συχνή σε Δημοτικά σχολεία, ενώ ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός λαμβάνει χώρα περισσότερο σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Σχολική Βία και Εκφοβισμός: Από τις Αποδείξεις στην Πράξη», που συνδιοργανώθηκε από την UNESCO και το Ινστιτούτο  Πρόληψης της Σχολικής Βίας του πανεπιστήμιου Ewha Womans  .

Μιλώντας στα Νέα του ΟΗΕ, ο  Christopher Castle, το κεντρικό πρόσωπο της UNESCO για το Συμπόσιο, δήλωσε ότι ο εκφοβισμός έχει «παραμεληθεί ή αγνοηθεί για πάρα πολύ καιρό.” Στηρίζει την πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στόχων (Sustainable Development Goals – SDGs) ώστε τα θέμα να εντάσσεται στον διάλογο. Ένας στόχος του Στόχου 4 είναι να «παρέχει ασφαλές, μη βίαιο, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης για όλους.”

 «Ο κόσμος τώρα αρχίζει να αφυπνίζεται μπροστά στο γεγονός ότι για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μία σωστή εκπαίδευση και να μορφωθούν όσο είναι στο σχολείο, θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι η ύπαρξη βίας και  σχολικού εκφοβισμού δε βοηθά καθόλου.», δήλωσε ο Christopher Castle.

 

Πηγή: http://www.un.org/News/