Εκπαιδευτικοί

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση και έγνοια των εκπαιδευτικών είναι η διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δε θα αποκλείει κανένα παιδί. Το έργο των εκπαιδευτικών έχει μεγάλη σημασία για την υγιή ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών και την ένταξη τους στην κοινωνία. Όλο και πιο συχνά πλεον στο χώρο της εκπαίδευσης αναδύονται ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν. Είτε πρόκειται για ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές,  ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη της διδακτικής κοινότητας, ή ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς και κηδεμόνες, η συμπεριληπτική και μη κακοποιητική στάση των εκπαιδευτικών είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Τι μπορώ να κάνω στο σχολείο;

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Σχολική Ζωή

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μιας σειράς από καθημερινά ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική ζωή ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, λόγω στάσεων και συμπεριφορών που στηρίζονται σε κοινωνικές προκαταλήψεις γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, αφορούν τη διαχείριση των πιο συνηθισμένων καθημερινών ζητημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών.

Ιντερσεξ παιδιά: Τι εύχονται να γνώριζαν οι δάσκαλοί/δασκάλες τους.

Μετάφραση του πρώτου τρίπτυχου της Interact Advocates for Intersex Youth για το το τι εύχονται τα ίντερσεξ παιδιά να γνώριζαν οι δάσκαλοί τους

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών για μία συμπεριληπτική εκπαίδευση

Το εγχειρίδιο της IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation) απευθύνεται ειδικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οδηγός παρέχει πρακτικές συμβουλές προς εκπαιδευτικούς, ώστε μέσω μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν πιο συμπεριληπτικές/-οί προς όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου.

LGBTQI ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ – Οδηγός για νηπιαγωγούς και δασκάλους

Τα τελευταία χρόνια οι οικογένειες με LGBTQI γονείς έχουν αυξηθεί τόσο σε αριθμό όσο και σε ορατότητα. Καθώς όλο και περισσότερα παιδιά αυτών των οικογενειών φοιτούν στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, οι εμπειρίες που παρέχονται πρέπει να είναι συμπεριληπτικές και της δικής τους πραγματικότητας. Το υλικό που ακολουθεί δίνει οδηγίες προς αυτήν την κατεύθυνση.