Σεμινάριο: “Η Σεξουαλική Αγωγή στο σχολείο. Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα”

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γ’ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και τον Σχολικό Σύμβουλο της 10ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο. Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα».

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο επιδιώκεται η ανάδειξη γνωστικών και ψυχοκοινωνικών πτυχών του ανωτέρω θέματος με απώτερο σκοπό αφενός την οικοδόμηση μίας πιο ευρείας αντίληψης για την έννοια της ετερότητας στην σχολική κοινότητα, τη νοηματοδότηση της έννοιας της αποδοχής και του σεβασμού αυτής, την ενδυνάμωση της άποψης πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα και αφετέρου την αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση σχετικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην τάξη.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις που άπτονται της ανωτέρω θεματικής. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται ενότητες όπως: ο ρόλος των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο, η εμπειρία από την εφαρμογή στην τάξη των εν λόγω προγραμμάτων και παρουσίαση διδακτικού υλικού, η κακοποίηση του παιδιού, ο αυτοσεβασμός και ο αλληλοσεβασμός στις διαφορετικές ταυτότητες, η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην εκπαίδευση, οι κίνδυνοι του Διαδικτύου.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας “Μάνος Λοΐζος” (Θηβών 243, πρώην «Μηχανική Καλλιέργεια») σε τρεις συναντήσεις, την Τρίτη 13/03, την Πέμπτη 15/03 και την Τρίτη 20/03/2018 και απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και το πρόγραμμα εδώ .