Γονείς

Γονείς και κηδεμόνες – ΛΟΑΤΚΙ+ και μη – εφήβων μπορούν να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το πως να διαχειριστούν ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, να βρουν ευκαιρίες επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και να πληροφορηθούν ώστε να έρθουν σε επαφή με άλλους γονείς και φορείς που άπτονται των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων.

Επιμορφώσεις γονέων και κηδεμόνων

Οι συμμετέχοντες/-ουσες ενδυναμώνονται και ενημερώνονται σχετικά με το πως μπορούν να συμβάλουν στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους εστιάζοντας στο σεβασμό της ετερότητας και της ποικιλομορφίας.

 Στόχοι  των επιμορφώσεων  

  • ο ανοιχτός διάλογος για τα έμφυλα στερεότυπα και διερεύνηση πως επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών περιορίζοντας τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους
  • η  ενίσχυση με κατάλληλα εργαλεία για τη συμβολή στη σεξουαλική υγεία και ευημερία των παιδιών
  • η ενίσχυση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη σχέσεων με τα παιδιά για ζητήματα που άπτονται της ζωής τους
  • η κατανόηση του περιεχομένου και των αξιών που διατρέχουν την Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση 

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το είδος και το περιεχόμενο των επιμορφώσεων που παρέχουμε παρακαλούμε επικοινωνήσετε στο edu@rainbowschool.gr