Βιβλιοθήκη

  • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. (2008, Νοέμβριος). Διερευνώντας το Κοινωνικό Φύλο: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση. (Κωστοπούλου, Γ., μεταφρ., Δεληγιάννη – Κουιμιτζή, Β., επιστημονική επιμ.της ελληνικής μετάφρασης). Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι. (Τίτλος πρωτότυπου έργου: «Investigating Gender: Contemporary Perspectives in Education» σε επιμέλεια των Becky Francis και Christine Skelton. Εκδοτικός οίκος: Open University Press, Χρονολογία έκδοσης: 2002)
  • Τα δύο μικρά αβγά, Στέλλα Μπελιά, εικονογράφηση Σμαράγδα Μάγκου, εκδ. Οικογένειες Ουράνιο Τόξο