Ένα χρόνο μετά την εισαγωγή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια, το Πολύχρωμο Σχολείο επιχειρεί για δεύτερη χρονιά να καταγράψει τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του άξονα Έμφυλες Ταυτότητες. Ως συνέχεια της έρευνας που διεξαγάγαμε πέρυσι κοντά στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, επιδιώκουμε και φέτος να σκιαγραφήσουμε την εικόνα του κλίματος που επικράτησε στα σχολεία, τη στάση και τη γνώση των μελών της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις ανάγκες που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί για επιπλέον δράσεις και επιμόρφωση.

Για την πληρέστερη διαμόρφωση της εικόνας αυτής, στη φετινή έρευνα θα υπάρξει και ένα επιπλέον στάδιο ημιδομημένης συνέντευξης σε όσους/-ες εκπαιδευτικούς θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Μπορείτε να δηλώσετε διαθεσιμότητα στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Εάν είστε εκπαιδευτικός και υλοποιήσατε φέτος τον θεματικό άξονα Έμφυλες Ταυτότητες πατήστε εδώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σας προτείνουμε να διαβάσετε το σύντομο γλωσσάρι που προηγείται.

Η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται ανώνυμα.
Για όσους/-ες εκπαιδευτικούς επιθυμούν να λάβουν μέρος και στο στάδιο της ημιδομημένης συνέντευξης διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα πρόσωπα.

Γραφιστική επιμέλεια: Σάββας Θεοδοσίου