Παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα

Στόχοι
Να αναδειχθεί η τάση της κοινωνίας να εγκαθιστά στις συνειδήσεις προαποφασισμένους ρόλους και χαρακτηριστικά για τους άνδρες και τις γυναίκες. Να κατανοήσουν τα παιδιά μέσα από τη δραστηριότητα και τη συζήτηση, πως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου δεν προσδιορίζονται από το βιολογικό του φύλο και πώς μπορούν οι κοινωνικές αυτές κατασκευές να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις μας.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο