Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή
Ο οδηγός για τη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς πλαισίου, ώστε όλα τα παιδιά να αποκτήσουν το αίσθημα του «ανήκειν» και έτσι να επωφεληθούν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο