Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Περιγραφή
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του Πολύχρωμου Σχολείου. Η γνώμη σας θα είναι πολύτιμη για την περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση του υλικού μας
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό