Πειράγματα, εκφοβισμός και διακρίσεις

Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
KMOP, Rainbow School (2019). Full Curriculum, “Combating HOMophoBic and Transphobic bullying in schools - HOMBAT”. Funded by the European Union’s Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement 764746