Ξετυλίγοντας τα έμφυλα στερεότυπα

Στόχοι
Τα παιδιά να δουν πώς τα έμφυλα στερεότυπα επιδρούν διαφορετικά στα βιώματα των ανθρώπων, να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και μπορούν να αλλάξουν στο πέρασμα του χρόνου και να αναγνωρίσουν τρόπους με τους οποίους τα έμφυλα στερεότυπα μπορεί να οδηγήσουν σε πράξεις και συμπεριφορές που πληγώνουν, όπως η ανισότητα, οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και η βία.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο