Περιγραφή
Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε από υλικό που πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας για τον άξονα Έμφυλες Ταυτότητες της Θεματικής Εβδομάδας.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
Προσαρμογή-Επιμέλεια: Μαρία Πατεράκη, για το Πολύχρωμο Σχολείο
Αρχείο