Μύθοι και πραγματικότητες για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
Επιμέλεια: Μαρία Πατεράκη, Πολύχρωμο Σχολείο (2018)