Το “Κουτί” του Κοινωνικού Φύλου/ Η φυλακή του φύλου

Στόχοι
Κατανόηση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των γυναικών και των αντρών στην κοινωνία μας και συζήτηση σχετικά με το πώς οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι επηρεάζουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Σύνδεση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των φύλων με την έμφυλη βία.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες