Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Περιγραφή
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό