Βασικοί κανόνες συνύπαρξης

Περιγραφή
Βασικοί κανόνες συνύπαρξης - Οδηγίες
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
KMOP, (2019).Rainbow School, Trainees’ Guide, “Combating HOMophoBicAndTransphobic bullying in schools – HOMBAT”. Funded by the European Union’s Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement 764746. Προσαρμογή: Έλενα Σκαρπίδου