Οδηγίες – Προτάσεις για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΣ

Περιγραφή
Οδηγίες – Προτάσεις για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΣ
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Υποστηρικτικό Υλικό
Συντελεστές
Έλενα Σκαρπίδου (2020), εκπαιδευτικός, υπ. Τομέα Εκπαίδευσης του Πολύχρωμου Σχολείου