Στόχοι
Από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα μάθουν τη διαφορά μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του κοινωνικού φύλου και τον τρόπο με τον οποίο τα έμφυλα στερεότυπα επιδρούν στη συμπεριφορά και στη μεταχείριση των ανθρώπων. Δώστε τους παραδείγματα από την καθημερινότητα και δώστε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται αυτά τα στερεότυπα από τον κόσμο γύρω τους.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο
koinoniko_fylo.pdf (179.38 KB)