Τα αγόρια πρέπει να είναι αγόρια – Boys Will Be Boys

Στόχοι
Ένας πατέρας που δεν θέλει να μεγαλώσει την κόρη του όπως μεγάλωσαν οι αδερφές του.
Δυνατό βίντεο που αμφισβητεί τους ρόλους των φύλων όπως διδάσκονται στις οικογένειες των Νοτιοαμερικάνων.

Από Conejo Productions
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Βίντεο
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Χρονική Διάρκεια
2 λεπτά
Πηγή
Άρθρο από την Huffington Post
Video