Ενεργός Παρατηρητής – Active bystander

Στόχοι
Από την καμπάνια της UN Women για την "Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών". Ο "Ενεργός Παρατηρητής" δημιουργήθηκε με στόχο να ενθαρρύνει τους νέους, ιδίως τους άντρες, να αναλάβουν δράση για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών. Έχει επιλεχθεί μια θετική προσέγγιση των παρατηρητών που αυξάνει την προσωπική εμπλοκή σε καταστάσεις όπου τα παρευρισκόμενα άτομα δεν προσφέρουν βοήθεια.
Δημιουργήθηκε στην Ταϊλάνδη από το τμήμα του Ο.Η.Ε. UN Women, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Δανίας.
https://www.youtube.com/watch?v=yT9xtrLLPFc&t=0s
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2015/11/active-bystander
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Είδος Υλικού
Βίντεο
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Χρονική Διάρκεια
2 λεπτά
Video