Χιονάτομο-Κατανοώντας την Ταυτότητα Φύλου

Στόχοι
Οι μαθητές/-τριες να εξερευνήσουν τις έννοιες της ταυτότητας φύλου και της έκφρασης φύλου. Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ, της ταυτότητας φύλου, ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού και βιολογικού φύλου (όπως αποδόθηκε κατά τη γέννηση). Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι κορίτσι, αγόρι, και τα δύο ή τίποτα από τα δύο. Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες να καταλάβουν ότι το φύλο, η έκφραση φύλου, ο ερωτικός/σεξουαλικός προσανατολισμός και το βιολογικό φύλο (όπως αποδόθηκε κατά τη γέννηση) δεν είναι δίπολα αλλά συνεχή φάσματα.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Χρονική Διάρκεια
45 λεπτά
Πηγή
Πηγή: https://www.welcomingschools.org/
Συντελεστές
Μετάφραση: Γιωργής Φλωριώτης - Επιμέλεια: Μαρία Λιοτήρη, Έλενα Σκαρπίδου Πολύχρωμο Σχολείο (2020)