Πεταλούδα Χίμαιρα: Μη δυαδικά ζώα

Στόχοι
Να μάθουν οι μαθητές/-τριες για την πεταλούδα Χίμαιρα η οποία είναι και θηλυκή και αρσενική, να συμμετάσχουν σε συζήτηση και στη συνέχεια, σε εικαστική δραστηριότητα, η οποία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον όρο «μη δυαδικός», να δημιουργήσουν μία πολύχρωμη πεταλούδα η οποία είναι μοναδική για αυτούς/-ές.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο