ΛΟΑΤΚΙ+ Συνέλευση υπερηφάνειας

Στόχοι
Να μάθουν οι μαθήτριες/-τές για διαφορετικά είδη οικογενειών, για τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Να μάθουν για την παρέλαση υπερηφάνειας και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τη σημασία της σημαίας ουράνιου τόξου.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο