Αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθήτριες/-τές πώς νιώθει ένα άτομο που υφίσταται διακρίσεις και να εντοπίσουν στρατηγικές για την καταπολέμησή τους.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο