Οι πρώτες Ελληνίδες – Debate

Στόχοι
Να λάβουν γνώση τα παιδιά για το γεγονός ότι δεδομένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που σήμερα είναι νομικά κατοχυρωμένα, δεν ίσχυαν πάντα για τις γυναίκες.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο