Στόχοι
Ανάδειξη της έννοιας της συμπερίληψης. Βίωση συναισθημάτων συμπερίληψης και αποκλεισμού από μία ομάδα. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης για όσες/-ους θεωρούν ότι υφίστανται αποκλεισμό.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο
sti_zoygkla.pdf (186.59 KB)