Κατανόηση και ενσυναίσθηση

Στόχοι
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αναζήτηση τρόπων κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών/μαθητριών.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο