Στόχοι
Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι οι ατομικές δεξιότητες και διαφορές συμβάλλουν στην κατάκτηση ενός ομαδικού στόχου. Κατανόηση ότι η διαφορετικότητα πλουτίζει την ανθρώπινη εμπειρία και δε συνιστά απειλή για τον άνθρωπο.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο
i_erimos.pdf (184.76 KB)