Είμαστε ίδιοι αλλά διαφορετικοί και όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο

Στόχοι
Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταξύ τους διαφορές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Συμπεριληπτικό σχολείο