Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί!

Στόχοι
Να μάθουν τα παιδιά τις διαφορές ανάμεσα στην κατηγορηματική / αποφασιστική, επιθετική και παθητική επικοινωνία. Να μάθουν να επιλέγουν τον πιο κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας όταν έρχονται αντιμέτωποι/-ες με την ομοφοβία και την τρανσφοβία.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο