Στόχοι
Η κατανόηση των μορφών ψυχολογικής βίας με την οποία βάλλονται οι άνθρωποι εξαιτίας των προσδοκιών που έχει η κοινωνία από τους άνδρες και τις γυναίκες. Η κατανόηση της κουλτούρας του βιασμού που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι υπεύθυνη για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον βιασμό.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο
bale_telos.pdf (167.54 KB)