Η καρέκλα της συνείδησης

Στόχοι
Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητριών/-ών και την κατανόηση μίας «διαφορετικής» εμπειρίας.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο