Στόχοι
Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο