Εσύ ποιο άτομο θα ήσουν στο πάνελ;

Στόχοι
Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η διαφορετικότητα στον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ένα θέμα περίπλοκο και πολυδιάστατο, το οποίο οι διάφοροι φορείς και οι διάφορες επιστήμες έχουν προσεγγίσει από διαφορετικές σκοπιές. Προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποδοχής και ενσωμάτωσης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην κοινωνία μας.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο