Καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση

Στόχοι
Να μάθουμε για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γκέι, οι λεσβίες, οι αμφισεξουαλικοί και οι άνθρωποι που εξερευνούν τη σεξουαλική τους ταυτότητα και να προωθήσουμε την αποδοχή και τον σεβασμό για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο