Στόχοι
Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε σχέση με τον αντίκτυπο του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Κινητοποίηση για δράση ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής γλώσσας στο σχολείο.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο