Στόχοι
Να διερευνήσουν οι μαθητές/-τριες την ιδέα της δόμησης της ταυτότητας.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τάξεις Δημοτικού
Δ' - Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο
to_asteri_moy.pdf (186.21 KB)