Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τη ζωή και το έργο του Alan Turing. Να διαπιστώσουν τις συνέπειες του ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ανθρώπου στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο