Στόχοι
Ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των μαθητριών/-τών ως προς τις έμφυλες νόρμες που εμφανίζονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Ευαισθητοποίηση των μαθητριών/-τών ως προς τους δεσμούς μεταξύ των έμφυλων νορμών, του ερωτικού/σεξουαλικού εκφοβισμού και του εκφοβισμού λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας/ τρανσφοβίας. Ενθάρρυνση των μαθητριών/-τών να αναλάβουν δράση όσον αφορά τον εκφοβισμό λόγω ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο