Τι έχουν στο μυαλό τους;

Στόχοι
Διερεύνηση των μοτίβων σκέψης που οδηγούν σε ομοφοβικό εκφοβισμό. Αναγνώριση των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Παρουσίαση μερικών τρόπων που μπορεί κάποιος να σταματήσει τον ομοφοβικό εκφοβισμό πριν συμβεί.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο