Σεξουαλικός Προσανατολισμός – Μύθοι και Πραγματικότητα

Στόχοι
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μία λογομαχία μεταξύ των μαθητών/τριών, ώστε να ανταλλάξουν διαφορετικές αλλά και τεκμηριωμένες απόψεις και να προβληματιστούν.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο