Στόχοι
Οι μαθήτριες/-τές θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ ακίνδυνου πειράγματος και λεκτικού εκφοβισμού.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο