Σέβομαι τον εαυτό μου = σέβομαι τον/τη σύντροφό μου

Στόχοι
Η άσκηση αυτή πραγματεύεται κοινά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής. Ακόμα, αναδεικνύει θέσεις των παιδιών σχετικά με τη συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις και τον σεβασμό των ορίων που θέτουν τα άτομα με τα οποία συνδέονται ερωτικά/ρομαντικά.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες