Στόχοι
Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της συναίνεσης και πόσο σημαντικό είναι αυτή να λαμβάνεται υπόψη στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης, να μπορέσουν να διακρίνουν πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει συναίνεση.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο