Σεξουαλική κακοποίηση

Στόχοι
Να αξιολογήσουν τα παιδιά επιπτώσεις και συνέπειες που έχει η σεξουαλική κακοποίηση για το θύμα [επιζών/επιζώσα] και για τους ανθρώπους που συσχετίζονται με αυτόν ή αυτήν.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Ανθρώπινα δικαιώματα
Έμφυλες ταυτότητες
Αρχείο