Ιστορίες για αφήγηση - Έμφυλη Βία

Στόχοι
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την έμφυλη βία μέσα από αφηγήσεις καθημερινών ιστοριών με ήρωες νεαρά άτομα. Τα παιδιά ακούν τις ιστορίες και εκφράζουν μέσα από ερωτήσεις τις θέσεις τους αναφορικά με τις συμπεριφορές των ηρώων, αναπτύσσοντας επιχειρήματα.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο