Ό,τι μας ενώνει, ό,τι μας χωρίζει…

Στόχοι
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αναζήτηση τρόπων κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών/μαθητριών
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο