Έμφυλες Ταυτότητες – Ολοκληρωμένη δραστηριότητα

Στόχοι
Κατανόηση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των γυναικών και των αντρών στην κοινωνία (πώς διαμορφώνονται, στερεότυπα, κοινωνικά πρότυπα, συμβολή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των κοινωνικών ρόλων, διαφορές και ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων).Συνειδητοποίηση ότι οι κοινωνικοί ρόλοι δεν αποτελούν μια δεδομένη πραγματικότητα, αλλά είναι κοινωνικά κατασκευασμένοι. Συζήτηση σχετικά με το πώς οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι επηρεάζουν τις επιλογές μας και τις ευκαιρίες που μας δίνονται.
Από πού προέρχονται αυτές οι προσδοκίες και τι συμβαίνει σε όποιον/-α δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες; Τι συμβαίνει εάν μια γυναίκα/ένα κορίτσι ή ένας άνδρας/ ένα αγόρι κάνει ένα βήμα έξω από τη «φυλακή» του φύλου του/της και δεν κάνει αυτό που αναμένεται με βάση το φύλο του/της; Τι κόστος συνεπάγεται για τα αγόρια και τα κορίτσια όταν προσπαθούν να συμμορφώνονται σύμφωνα με το κοινωνικά κατασκευασμένο φύλο τους; Σύνδεση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των φύλων με την έμφυλη βία.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Γυμνάσιο
Λύκειο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες